OTPC_Logo bar01 bar02 bar03 bar04 bar05 bar06 MOE_Logo MICT_LOGO
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย เกี่ยวกับ OTPC ระบบเครื่อง OTPC ระบบฐานข้อมูล การใช้งาน ถามตอบ งานวิจัย แบ่งปัน ติดต่อเรา
 
บัญชีจัดสรร Tablet ให้นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนสังกัด สพฐ., สช. และ สกอ. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 
ลำดับที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดให้ สพฐ.
(เครื่อง)
จัดให้ สช.
(เครื่อง)
จัดให้ สกอ.
(เครื่อง)
จำนวนเครื่องสะสม
(เครื่อง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

กระบี่ เขต -
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 3
กาญจนบุรี เขต 4
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์ เขต 3
กำแพงเพชร เขต 1
กำแพงเพชร เขต 2
ขอนแก่น เขต 1
ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น เขต 3
ขอนแก่น เขต 4
ขอนแก่น เขต 5
จันทบุรี เขต 1
จันทบุรี เขต 2
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 3
ชัยนาท เขต -
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 3
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 2
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 4
เชียงใหม่ เขต 1
เชียงใหม่ เขต 2
เชียงใหม่ เขต 3
เชียงใหม่ เขต 4
เชียงใหม่ เขต 5
เชียงใหม่ เขต 6
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 2
ตราด เขต -
ตาก เขต 1
ตาก เขต 2
นครนายก เขต -
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 2
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 6
นครราชสีมา เขต 7
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 3
นครศรีธรรมราช เขต 4
นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์ เขต 2
นครสวรรค์ เขต 3
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 2
นราธิวาส เขต 1
นราธิวาส เขต 2
นราธิวาส เขต 3
น่าน เขต 1
น่าน เขต 2
บึงกาฬ เขต -
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์ เขต 2
บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์ เขต 4
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 2
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ปราจีนบุรี เขต 1
ปราจีนบุรี เขต 2
ปัตตานี เขต 1
ปัตตานี เขต 2
ปัตตานี เขต 3
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พะเยา เขต 1
พะเยา เขต 2
พังงา เขต -
พัทลุง เขต 1
พัทลุง เขต 2
พิจิตร เขต 1
พิจิตร เขต 2
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 2
พิษณุโลก เขต 3
เพชรบุรี เขต 1
เพชรบุรี เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 1
เพชรบูรณ์ เขต 2
เพชรบูรณ์ เขต 3
แพร่ เขต 1
แพร่ เขต 2
ภูเก็ต เขต -
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 3
มุกดาหาร เขต -
แม่ฮ่องสอน เขต 1
แม่ฮ่องสอน เขต 2
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 2
ยะลา เขต 1
ยะลา เขต 2
ยะลา เขต 3
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ด เขต 2
ร้อยเอ็ด เขต 3
ระนอง เขต -
ระยอง เขต 1
ระยอง เขต 2
ราชบุรี เขต 1
ราชบุรี เขต 2
ลพบุรี เขต 1
ลพบุรี เขต 2
ลำปาง เขต 1
ลำปาง เขต 2
ลำปาง เขต 3
ลำพูน เขต 1
ลำพูน เขต 2
เลย เขต 1
เลย เขต 2
เลย เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 4
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 3
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 3
สตูล เขต -
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรสงคราม เขต -
สมุทรสาคร เขต -
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว เขต 2
สระบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 2
สิงห์บุรี เขต -
สุโขทัย เขต 1
สุโขทัย เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 2
สุพรรณบุรี เขต 3
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์ เขต 3
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
หนองบัวลำภู เขต 1
หนองบัวลำภู เขต 2
อ่างทอง เขต -
อำนาจเจริญ เขต -
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 2
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 4
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์ เขต 2
อุทัยธานี เขต 1
อุทัยธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 3
อุบลราชธานี เขต 4
อุบลราชธานี เขต 5
2,880
1,982
1,664
1,152
1,488
1,008
1,552
1,296
1,824
2,048
1,488
1,559
1,328
1,120
1,344
2,224
1,184
1,296
1,955
1,664
1,564
1,424
2,160
1,440
2,096
2,240
1,616
1,440
1,344
1,398
1,680
2,272
1,264
1,426
1,536
3,184
1,008
971
880
1,488
1,664
1,504
992
3,296
1,296
2,145
1,856
2,480
2,016
2,554
1,744
1,696
1,824
1,728
1,248
2,256
1,380
2,352
1,872
1,744
1,383
1,392
1,488
1,152
1,376
2,224
2,336
1,504
1,248
1,184
2,608
2,154
2,752
2,576
1,824
2,311
1,568
1,520
912
1,152
896
2,267
1,488
912
2,127
1,520
656
1,040
1,632
1,120
1,312
1,216
1,120
1,434
1,171
1,312
912
1,024
1,296
1,200
1,712
880
672
1,104
1,665
1,664
1,152
1,968
1,024
992
1,232
1,216
1,872
1,360
624
1,728
2,560
1,808
1,184
2,768
1,296
2,272
1,632
1,552
1,440
1,120
784
486
800
672
1,381
1,312
528
2,352
1,424
2,016
2,320
2,368
2,384
1,968
1,764
1,632
2,896
1,648
2,368
1,840
752
2,544
1,744
1,376
1,280
1,472
976
1,344
1,360
1,408
1,472
1,216
1,568
1,856
1,616
3,538
1,920
3,136
1,520
1,008
1,728
1,168
1,280
2,048
2,608
1,648
2,000
1,520
1,305
560
544
1,216
2,304
1,856
2,016
1,072
2,864
1,296
12,992
624
288
64
-
432
464
320
640
656
896
336
336
400
480
816
176
560
224
1,584
320
2,736
208
336
288
160
512
208
304
288
448
352
1,776
192
432
320
5
112
1,072
624
240
304
400
240
656
1,056
240
48
976
352
304
1,056
288
224
96
752
976
560
224
944
144
640
496
2,448
656
240
192
288
16
432
432
112
496
96
816
1,808
288
928
704
560
864
560
416
496
736
336
176
368
416
208
432
288
800
29
112
624
48
512
688
752
320
176
928
256
336
160
192
80
48
112
176
816
352
240
304
240
272
272
1,168
96
464
1,440
704
784
736
192
10
480
112
320
416
16
384
224
80
288
256
592
80
816
2,496
1,312
960
2,816
816
256
752
128
352
512
464
336
112
96
256
496
144
1,328
576
672
128
32
-
320
112
224
80
160
208
864
400
224
192
224
96
112
128
704
400
112
256
336
-
1,314
-
-
-
-
-
-
-
-
-
297
-
-
-
-
-
-
45
-
164
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
-
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
191
-
-
-
86
-
-
-
-
-
-
92
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54
-
-
-
73
-
-
-
-
-
101
-
-
65
-
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
175
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
183
-
-
-
-
-
-
-
-
4,176
16,288
2,288
1,440
1,552
1,008
1,984
1,760
2,144
2,688
2,144
2,752
1,664
1,456
1,744
2,704
2,000
1,472
2,560
1,888
3,312
1,744
4,896
1,648
2,432
2,528
1,776
1,952
1,552
1,792
1,968
2,720
1,616
3,264
1,728
3,616
1,328
976
992
2,560
2,288
1,744
1,296
3,696
1,536
2,992
2,912
2,720
2,064
3,616
2,096
2,000
2,880
2,016
1,472
2,352
2,224
3,328
2,432
1,968
2,368
1,536
2,128
1,648
3,824
2,880
2,576
1,696
1,536
1,200
3,040
2,640
2,864
3,072
1,920
3,200
3,376
1,808
1,840
1,856
1,456
3,232
2,048
1,328
2,688
2,256
992
1,216
2,000
1,536
1,520
1,648
1,408
2,304
1,200
1,424
1,536
1,072
1,808
1,888
2,464
1,200
848
2,032
2,096
2,000
1,312
2,160
1,104
1,040
1,344
1,392
2,688
1,712
864
2,032
2,800
2,096
1,456
3,936
1,392
2,736
3,072
2,256
2,224
1,856
976
496
1,280
784
1,744
1,728
544
2,736
1,648
2,096
2,608
2,624
2,976
2,048
2,656
4,128
4,208
2,608
5,184
2,656
1,008
3,296
1,872
1,728
1,792
1,936
1,312
1,456
1,456
1,664
1,968
1,360
2,896
2,432
2,288
3,696
1,952
3,136
1,840
1,120
1,952
1,248
1,440
2,256
3,472
2,048
2,224
1,712
1,712
656
656
1,344
3,008
2,256
2,128
1,328
3,200

รวมทั้งสิ้น
294,736
99,996
3,268
398,000
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (15.00 น. 18/07/2555)
 
เกี่ยวกับโครงการ OTPC | โครงสร้างด้านระบบเครือข่าย | ระบบฐานข้อมูล | ขั้นตอนการใช้งาน | ถาม - ตอบ | งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | แบ่งปัน | ติดต่อเรา

Copyright 2012 By OTPC Project (One Tablet Per Child) TOT Call Center 1111 Ext.8